ICT Creatief … adviseert, begeleidt, creëert
ICT Creatief = Initiëren, Coachen, Toepassen op een creatieve manier
Stacks Image 948
ICT Creatief is een klein bedrijfje dat scholen en organisaties helpt om de inzet van ICT en audiovisuele middelen succesvol en betekenisvol te combineren met leren.

Het zelf ervaren en het zelf doen staat altijd centraal.

Adviseren = Initiëren

adviseert over ...

- ICT-visie
- ICT-toepassingen
- onderwijsconcepten
- mediawijsheid

om het waarom, het hoe en het wat helder te krijgen.

Begeleiden = Coachen

begeleidt …

- scholen
- schoolteams
- leerkrachten
- organisaties

om concreet en succesvol aan de slag te gaan.

Creëren = Toepassen

creëert …

- lesmateriaal
- lesideeën
- schoolprojecten
- workshops

om plannen om te zetten tot concrete leeractiviteiten.
Adviseren = Initiëren
ICT Creatief levert adviezen op maat. Samen met de school wordt gekeken naar de vraag/behoefte van de school. De vragen kunnen gaan over

- de rol van technologie bij de realisatie van een schoolvisie.
- concrete ICT-toepassingen en de succesvolle integratie ervan.
- leerlijnen, ICT-geletterdheid en mediawijsheid, digitale portfolio’s.
- schoolprojecten zoals het inrichten van een filmstudio, het maken van een promotiefilmpje, omgaan met social media.

Elk traject zal uitmonden in een concreet plan en een passende oplossing met doelen voor zowel de kortere als langere termijn. De kennis en de behoefte van een school wordt daarbij erkend en speelt een sleutelrol tijdens de realisatie van het plan. Elk advies moet passen bij de manier van leren/werken en de visie/missie van school.
Begeleiden = Coachen
Uitgaande van een individuele analyse en gesprekken worden schoolteams/leerkrachten/directies begeleid om het gekozen plan, de passende oplossing, het project te vertalen naar concrete actiepunten en activiteiten. ICT Creatief helpt op die manier

- de ICT-geletterdheid op school te verhogen.
- een ICT-leerlijn te implementeren.
- een plan op te stellen en uit te voeren over de omgang met mediawijsheid of social media.
- een audiovisueel schoolproject te laten slagen.
- creatieve ideeën en initiatieven van leerlingen en leerkrachten te realiseren.
Creëren = Toepassen
ICT Creatief bedenkt al jaren lesmateriaal en lesideeën voor het primair en voortgezet onderwijs. Een paar ideeën vindt u terug op deze website. Voorbeelden die laten zien hoe je ICT op een creatieve manier kunt integreren om de leerstof te verwerken. ICT Creatief ontwikkelt en helpt uw organisatie bij het ontwikkelen van

- lesmateriaal dat aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep.
- lesideeën waar de lerenden worden uitgedaagd om zelf na te denken en pro-actief aan het werk te zijn.
- workshops van grotere of kleinere ICT-projecten en van audiovisuele activiteiten, zoals filmen, radio maken, animatie creëren.
- workshops over allerlei aspecten van mediawijsheid en mediaopvoeding.

Creatief maatwerk!