Hoe organiseer je het ICT onderwijs

Goed en uitdagend ICT onderwijs begint met een goede organisatie. Natuurlijk zijn de financiële mogelijkheden van elke school verschillend. Toch is het handig dat elke school goed nadenkt over de organisatie van zijn ICT onderwijs. Hoe kun je de betrokkenheid van leerlingen en leerkrachten verhogen? Hoe kun je ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheid over camera’s, pc’s, mp3 spelers, macs niet op maar een paar schouders komt te liggen? De sleutel ligt in het vertrouwen. Vertrouw je erop dat leerlingen goed voor spullen kunnen zorgen, dat ze elkaar kunnen helpen en elkaar dingen kunnen leren? Als je dat vertrouwen hebt, zijn de mogelijkheden om leerlingen betekenisvol in te zetten grenzeloos.

Tutor leren - maak gebruik van de kennis van de kinderen

Leerlingen weten vaak al heel veel van ICT af. Ze zitten thuis vaak achter een computer, hebben een vader of moeder die veel ermee doen of hebben en andere bron waar ze de kennis vandaan halen. Wij als leerkrachten moeten er gebruik van maken. Wij moeten van ons podiumpje afstappen en de kinderen aan het woord laten!
Bij het tutor leren helpen de kinderen aan elkaar. Zij leggen aan andere kinderen uit hoe je moet werken met Powerpoint, Google Maps, iStopMotion, ... Dat helpen is niet alleen mooi om te zien, maar heeft voor alle betrokkenen positieve effecten.
Niet alleen de leerling die geholpen wordt (tutee) verbetert zijn leerprestaties, ook de tutor (de leerling die helpt) profiteert van de hulp die hij/zij geeft. Bovendien heeft deze vorm van samenwerken ook effect op sociaal-emotioneel gebied. Je kunt hierbij denken aan het verbeteren van het zelfbeeld, het contact leggen en luisteren; het vergroten van het zelfvertrouwen bij beide leerlingen. Wil je nog een stap verder gaan? Laat de kinderen dan ook ICT lessen verzorgen voor de leerkrachten van je team. Als je dat aandurft en toelaat zal een wereld voor je opengaan en je zult misschien een verlegen leerling pas echt zien opbloeien.
ict creatief lesidee
Het 'Vier in Balans' model

Het model beschrijft de vier bouwstenen die belangrijk zijn als nieuwe media op een succesvolle manier in de organisatie geïntegreerd wil worden:

  • een visie op leren, onderwijs en de rol die nieuwe media daarin heeft
  • de deskundigheid van het personeel in de omgang met deze nieuwe media
  • de aanwezigheid van digitaal lesmateriaal
  • de aanwezige hard- en software (de ICT-infrastructuur)
… een heel concreet: