Afgesloten Twitter-groep, van alles mogelijk BB*/VO

Fanatieke leerlingen, eenvoudig en bovendien gratis
Op de NOT heb ik verschillende systemen gezien waarmee leerlingen interactief met elkaar bezig zijn. Vaak wordt het systeem gekoppeld aan een digibord en de leerkracht houdt via een dashbord het overzicht in de klas. Verschillende toets- en quizoplossingen zijn mogelijk. De systemen zijn natuurlijk leuk maar ten eerste kosten ze veel geld en ten tweede beschikt niet elke school over digiborden. Wat kun je dus doen om wel lekker met elkaar bezig te zijn zonder extra kosten? Wat is een leuke manier om met elkaar te leren? Hoe kunnen leerlingen op een gecontroleerde manier kennis maken met Twitter? Hoe worden leerlingen opeens erg fanatiek en onwijs betrokken?

Het antwoord: een afgesloten Twitter-groep
Maak een aantal nieuwe gratis email adressen (gmail, yahoo, ...) aan en open daarmee verschillende Twitter-accounts. Kies voor heel herkenbare namen. Laat de account elkaar volgen en sluit daarna de groep voor andere volgers af. Ik koos voor een quizmaster en een account a, account b, ...
Ga door tot je genoeg verschillende accounts hebt. De voorbereidingen zijn nu afgerond.
Zet de leerlingen of een groepje leerlingen achter de computer, laat ze inloggen en begin met je activiteiten. Op onze school hebben we een computerlokaal waar rond 25 pc’s staan. Dat maakt het in het begin iets makkelijker maar dat is natuurlijk niet noodzakelijk. Bovendien is een digibord ook niet nodig. Als je de accountgegevens deelt met je collega’s kunnen ook andere leerkrachten op een ander tijdstip gebruik maken van je Twitter-groep.

Mogelijke activiteiten:
*
groepsquiz: Laat leerlingen zelf vragen bedenken. De quizmaster tipt de vraag in en iedereen kan zien wie het snelste reageert.
*
spelling: Leerkracht tipt een zin in en iedereen probeert de zin foutloos over te tikken.
*
hoofdrekenen: verzin sommen die de leerlingen moeten doen
*
filosoferen: Bedenk een filosofische vraag. De leerlingen reageren op de vraag en op elkaar.
*
taal: - moppenuurtje, de leerlingen tweeten moppen naar elkaar
- samen een gedicht schrijven
*
begrijpend lezen: leerkracht leest een verhaal voor, de vragen over de tekst tweet hij naar de leerlingen
*
... ga zo maar door!

een voorbeeld van quiz tweetsTip: Wij hebben gemerkt dat de snelheid van de internetverbinding ook meespeelt bij het snel reageren tijdens een quiz. Kies daarom voor moeilijkere vragen of een activiteit waarbij de snelheid niet erg belangrijk is. De leerlingen zijn erg betrokken en de activiteit is gegarandeerd een succes!

Wil je niet met Twitter aan de slag dan heb je intussen meerdere alternatieven ter beschikking.
MaxClass en Twiducate zijn speciaal voor het onderwijs ontworpen netwerken en zijn zeker een kijkje waard.
creatieve  ICT lesidee www.ictcreatief.nl
creatieve  ICT lesidee www.ictcreatief.nl
creatieve  ICT lesidee www.ictcreatief.nl