Laat je inspireren over visie, denkbeelden, uitvindingen en onderwijs door bekende sprekers en denkers.
Carpe Diem school
To this day project: Anti-pestfilm
Simon Sinek: begin bij de vraag: "Waarom je iets doet en niet bij wat je doet!"
De verschillen tussen het rekenonderwijs in VS en Japan
Digital Learning
populaire toespraak van Sir Ken Robinson
Jean Mc Gonigal: Gaming can make a better world
Waarom zijn ideeën belangrijker om succes te hebben dan intelligentie?
De professionele leraar
Bekijk met je schoolteam het filmpje en ga in discussie.
Famous failures
Falen is niet erg. Doe er iets mee op school. Geef falen
een duidelijke plek binnen je onderwijs.
Ouderavond
Rob Reid: The $8 billion iPod -
copyright en goochelen met getallen
Boeiend om te zien hoe een experiment van professor Dylan Wiliam met een middelbare schoolklas uitpakt.

- geen handen opsteken
- gekleurde bekertjes om aan te geven of je het begrijpt
- lollystokjes om de antwoordgever te bepalen
- een klein white board voor iedereen
- leerlingen geven lestips aan de leerkracht
- elke dag sport in de vroege ochtend

Iedereen heeft het moeilijk met de veranderingen: leerlingen en leerkrachten

Dit is deel 1, kijk hier deel 2.
David McCandless: The beauty of data visualization.
The Voice of the Active Learner