Mediawijsheid - wat is dat?
Een paar feiten:

- in de huidige samenleving spelen (nieuwe) media een belangrijke rol
- nieuwe media zijn niet wezenlijk anders dan de oude
- kinderen beheersen vaak snel de techniek maar vinden het duiden van informatie vaak erg lastig
- jongeren zijn vaak slecht op de hoogte van wetten en regels op het gebied van media
- Mediawijsheid komt niet voor in de eindtermen van Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs
- scholen mogen zelf bepalen hoe ze aandacht besteden aan mediawijsheid
- sinds 2006 wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan burgerschapsvorming

“Bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”

In de visie van het expertisecentrum Mediawijzer.net hoort daarbij ook een wijze omgang met de media.
Helaas is in de afgelopen jaren mediawijsheid een echte containerbegrip worden. Iedereen verstond er iets anders over. Dat maakte het bijna onmogelijk om overeenstemming te krijgen over wat goede scholing moet inhouden. In opdracht van Expertisecentrum Mediawijzer.net kwam een heldere definitie. Deze aanscherping biedt een goed startpunt voor ontwikkeling van trainingen en concreet lesmateriaal.
De heldere definitie
mediawijsheid creatieve  ICT lesidee www.ictcreatief.nl
Mediawijsheid ingedeeld in vier competentiegroepen

Gebruik: apparatuur en software kunnen bedienen
Begrip: mediaboodschappen kritisch kunnen analyseren
Communicatie: mediacontent kunnen creëren en via media sociaal kunnen interacteren
Strategie: media bewust kunnen inzetten om de eigen doelstellingen te realiseren

Gebruik:
G1: Media-apparatuur kunnen bedienen.
G2: Kunnen oriënteren binnen media-apparaten
G3: Risico's beperken bij gebruik van media-apparaten

Begrip:
B1: Begrijpen hoe mediainhoud geproduceerd & gedistribueerd wordt
B2: De rol van wetgeving en de overheid bij mediaproductie begrijpen
B3: De rol van taal & betekenis bij mediainhoud begrijpen
B4: De rol van representatie bij media inhoud begrijpen
B5: Begrijpen hoe media inhoud op specifieke doelgroepen wordt afgestemd

Communicatie:
C1: De eigen media inhoud op specifieke doelgroepen kunnen afstemmen
C2: De vormgeving van de eigen media inhoud op de boodschap kunnen afstemmen
C3: Op een sociale manier kunnen communiceren via media
C4: Risico's kunnen beperken bij communicatie via media

Strategie:
S1: Het eigen mediamenu kennen
S2: Media effectief kunnen toepassen
mediawijsheid creatieve  ICT lesidee www.ictcreatief.nl
Hier het document over definitie en inhoud van mediawijsheid: 'Helderheid over Mediawijsheid' gemaakt in opdracht van netwijzer.net.
Klik op de afbeelding om het hele document te downloaden.
Stacks Image 389
… en nu concreet voor het onderwijs
Social media protocol
Denk als leerkracht, als team of als schoolleiding erover na of het voor jullie organisatie handig of zelfs noodzakelijk is om een internetprotocol of social media protocol op te stellen. Zijn extra regels en afspraken nodig om de veranderingen op het gebied van gebruik en van omgang met de media nodig? Vraag je af wat de betrokkenen leerlingen en leerkrachten nodig hebben om goed te blijven kunnen functioneren.

Het gesprek zoeken
Ga als leerkrachten het gesprek aan met je leerlingen over gebruik van internet, wachtwoorden, over wat je ermee kunt en doet. Zelf voordoen in de klas en een goed voorbeeld zijn is cruciaal. Leerlingen kunnen ook van elkaar leren en elkaar laten zien hoe ze iets oplossen, iets opzoeken en kunnen elkaar vertellen wat ze beleven op internet.

Continuïteit - organisatie
Denk na over de organisatie. Is het handig om bijvoorbeeld een vast moment in de week te kiezen om over mediawijsheid te hebben. Een soort mediakring zou een prima vorm kunnen zijn.

Leerlingen scoren hoger
Uit onderzoek dat in opdracht van Beeld en Geluid is gedaan, blijkt dat leerlingen van docenten die het leuk vinden in hun vrije tijd actief met media bezig te zijn, hoger scoren op het aspect kennis van mediawijsheid.

Kijk naar jezelf.
Reflecteer je eigen gedrag rond om media. Vraag je af bij welke groep je hoort en ga na of je daarmee tevreden bent.
Koplopers: voelen zich competent, voelen het belang van die media en de verantwoordelijkheid om er iets mee te doen in de klas
Kleine groep: zien het belang van nieuwe media niet of willen het niet zien. Zij gaan gewoon door op de oude vertrouwde manier.
Grote middengroep: ziet het belang van mediawijsheid, wil er aandacht aan besteden maar weet niet hoe, heeft geen tijd, geen apparatuur of geen gemeenschappelijk schoolbreed plan.

Zet kleine stappen!
Zoek collega's op die handig erin zijn. Probeer iets kleins uit. Meld je bijvoorbeeld aan bij een dienst zoals Twitter, YouTube, Skype in the classroom en zoek uit wat je ermee kunt. Vraag je af of het interessant kan zijn voor je eigen lessen.

Begin met kleine projecten samen met je leerlingen
- Start een blog met je leerlingen
- Speel een passend game en heb het erover
- zet audio-visueel apparatuur in om presentaties, kringgesprekken, discussies, interviews vast te leggen
- deel handige internet-links met elkaar

… of kijk in mijn
verzameling van lesideeën of er iets interessants tussen zit.
meer weten over …
lesideeën rond om mediawijsheid

de echtheid van coverfoto's

Stacks Image 411
Kijk naar de metamorfose en ga met je leerlingen in gesprek over echtheid, de kracht van photoshop en manipulatie.

Bangalisten - bespreekbaar maken

lesidee bangalijst mediawijsheid
Lesideeën en gedachten over de manier hoe je een gesprek begint in je klas over het fenomeen bangalijsten.

De trucjes van reclamemakers

lesidee mediawijsheid
Hoe wordt een merk tot een sterk, populair merk? Hoe erg laat je je beïnvloeden van reclameboodschappen? En heb je de trucjes door van de reclamemakers in de verschillende reclamefilmpjes?
discussie en analyseopdracht

Schoonheidsidealen van Barbie tot jezelf

mediawijsheid
Ga met je leerlingen in gesprek over schoonheidsidealen, mannelijke en vrouwelijke media-stereotypen.