Celly - een interessante tool voor het onderwijs

Tijdens een podcast van TecherTechTalk hoorde ik vandaag van een nieuwe tool genaamd 'Celly’. Ik probeerde het programma meteen uit op mijn verschillende apparaten en werd er erg enthousiast van. Kijkend naar het onderwijs ben ik ervan overtuigd dat scholen, schoolteams of schoolklassen goed gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de tool. Ik raad dan ook iedereen aan om een kijkje te nemen op de website van de bedenkers van Celly.

communicatie tool netwerk

Wat is Celly en wat kan Celly?
Celly is een communicatie-tool waarmee je makkelijk, open of privé binnen kleine of grote groepen kunt communiceren met elkaar. Het is het beste te vergelijken met WhatsApp voor groepen maar heeft ook weer wat van Twitter. Familie, vrienden, buren, klasgenoten, collega's en teamgenoten kunnen gebruik maken van sociale bouwstenen genaamd „Cellen" voor het dagelijkse samenwerken, het delen van kennis of het verstrekken van belangrijke informatie binnen een groep. Celly kent wel een groot voordeel tegenover WhatsApp: deelnemers kunnen gesprekken ook volgen via de website van Celly. Je hoeft dus niet per se een smartphone te hebben om mee te doen. Als deelnemer kun je makkelijk multiple-choice polls plaatsen of berichten voorprogrammeren. Dat zijn handige opties voor leerkrachten. Begin je zelf met een nieuwe Cell (onderwerp) dan kun je kiezen uit allerlei mogelijkheden. Gesprekken kun je open stellen voor iedereen of privé houden, beveiligen met een wachtwoord, je kunt gesprekken leiden, spontaan laten verlopen of grote groepen informatie toesturen in de vorm van een soort SMS bericht.

Voor Celly is er een gratis iPhone App en Android App.

Celly communicatie tool ICT Creatief

Meer inspiratie nodig?
De makers van Celly hebben op hun website een paar ideeën verder uitgewerkt om te laten zien op welke manier je Celly in het onderwijs kunt inzetten.

Schermafbeelding 2013-03-11 om 20.12.34

Veel inspiratie toegewenst en misschien binnenkort tijdens een cell-gesprek (@matseglin)!
0 Comments

Manipulatie van nieuwsbeelden incl. lespakket

Sinds de oertijd doen mensen al verslag van belangrijke gebeurtenissen in de vorm van beelden. Eerst via tekeningen en schilderingen op muren en stenen en later ook in boeken, op doeken en wandkleden. Één ding hadden de verschillende uitingen gemeen; elke afbeelding vertelde veel over de maker, over hoe hij de wereld zag en beleefde. Een kritische kijker is zich ervan bewust dat het een subjectieve representatie is van een bepaalde gebeurtenis.

Verslag objectiever door komst fotografie?
Met de komst van de fotografie en de film lijkt het verslag doen van een moment veel objectiever. Een fotograaf legt een gebeurtenis vast. Hij/zij laat zien wat er op dat moment te zien is en kan daar weinig aan veranderen. Maar klopt deze conclusie ook werkelijk? Zijn we niet nog steeds erg afhankelijk van de ideeën en de mening van de maker van de foto’s? Wat laat de fotograaf zien en wat laat hij bewust of onbewust weg? Welk camerastandpunt kiest de maker? Voor welke compositie gaat hij/zij en welk verhaal probeert de verslaggever te vertellen? Bovendien moeten we ons als kijker beseffen dat beelden tegenwoordig ook achteraf nog kunnen worden bewerkt. Doet een maker dat om de foto esthetisch mooier te maken of wil hij/zij de foto en daardoor ook het verhaal achter de foto bewust veranderen en manipuleren? Deze vraag beantwoorden is voor ons als consumenten van nieuwsbeelden erg lastig. Toch moeten we als kritische kijker deze vraag bij elke foto weer opnieuw stellen.

Waar foto’s zijn, is manipulatie?
Feit is dat de scheidslijn tussen een beetje bewerken en manipuleren erg dun is. Veel leerlingen zijn intussen redelijk doordrongen van het feit dat foto’s van reclame-uitingen vaak zijn bewerkt en dat mensen bewust mooier worden gemaakt dan ze in werkelijkheid zijn. Dat dezelfde technieken ook regelmatig toegepast worden voor nieuwsbeelden, realiseren zich waarschijnlijk minder leerlingen. En juist dát begon mij de laatste jaren meer en meer te fascineren. Ik kwam tot de conclusie dat waar foto’s zijn, ook manipulatie is. Mijn fascinatie voor beeldmanipulatie heeft ertoe geleid dat ik verhalen en voorbeelden ging verzamelen. Voorbeelden uit kranten, boeken en van het internet. Naast de verschillende technieken van manipulatie interesseerde ik me vooral voor de verhalen achter de foto’s.

mediawijsheid manipulatie nieuwsmanipulatie lespakket VO

Lespakket over manipulatie van beelden in het nieuws
Deze verzameling bracht me op het idee een lespakket samen te stellen over MANIPULATIE VAN BEELDEN IN HET NIEUWS voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Uiteraard kunnen ook jongere leerlingen (bovenbouwers van primair onderwijs) onder goede begeleiding van een leerkracht hiermee aan de slag gaan. Elk voorbeeld is een afbeelding die een nieuwswaardig verhaal vertelt. Tegelijkertijd is het een afbeelding waarbij de maker zelf, de krant die het publiceerde of de machthebber in het land, de foto doelgericht manipuleerde. De motivatie om de beeldaanpassingen toe te passen zijn erg verschillend. Soms was de maker van de foto niet tevreden en probeerde door de manipulatie zijn verhaal nog duidelijker neer te zetten. Enkele keren hebben machthebbers geprobeerd de geschiedenis achteraf te veranderen.
Het lespakket kan helpen om samen met je leerlingen na te denken over verschillende aspecten van mediawijsheid, over de macht en invloed van de media, over de connectie tussen manipulatie, propaganda en communicatie. Elk voorbeeld kan een vertrekpunt zijn van interessante gesprekken en onderzoeken in kleine groepen of samen met de hele klas.


Alle links vind je hier:

PDF: het volledige lespakket
Keynote: manipulatie van beelden uit het nieuws
PowerPoint: manipulatie van beelden uit het nieuws


0 Comments

De ideale leerling anno 2013

De maatschappij is in de afgelopen jaren flink veranderd en blijft veranderen. Nieuwe technologie en internet deden hun intrede en oefenen tegenwoordig steeds meer invloed uit in onze maatschappij. Deze ontwikkelingen vergen een andere manier van werken en leren van leerkrachten en leerlingen. Tijdens mijn zoektocht naar de vaardigheden en eigenschappen die je nodig hebt om in deze veranderende maatschappij te kunnen (over)leven, werken en leren, heb ik hier mijn eigen wensenlijstje samengesteld: DE IDEALE LEERLING! Hoe ziet hij/zij eruit? Wat moet hij/zij kunnen? En waar moet hij/zij aan voldoen?

onderwijs onderwijsvisie ICT Creatief Mats Eglin

tekening downloaden: ware grootte


0 Comments

Filmanalyse - iets voor het onderwijsSommige bedrijven hebben niet alleen maar mooie producten maar geven zich ook met hun reclame-filmpjes niet gauw tevreden. Audi is zo'n bedrijf. De nieuwste commercial over de Audi S8 bijvoorbeeld: indrukwekkend!. Het filmpje is ontzettend spannend en zit goed in elkaar. Maar heb je je eigenlijk ooit afgevraagd hoezo de meeste van ons deze commercial juist als spannend ervaren? Hoe komt dat en welke trucjes gebruiken de makers van de video?

Een korte filmanalyse:
De kracht van de bovengenoemde commercial zit in de manier van montage. Wat meteen opvalt is de snelheid. In deze video tel je meer dan 50 shots (een shot is één ononderbroken filmopname) binnen één minuut. Dat betekent dat de shots gemiddeld niet veel langer zijn dan een seconde. Deze snelheid zorgt voor de verhoging van de spanning. Maar deze snelheid is niet het enige waardoor de kijker wordt gemanipuleerd. De makers maken ook gebruik van verschillende verhaallijnen die dwars door elkaar heen worden gemonteerd. Dit montagepatroon heet cross-cutting, oftewel parallel-montage. Bij deze techniek monteer je verschillende handelingen die tegelijkertijd plaatsvinden naast elkaar en door elkaar heen. Dit creëert bij de kijker onbewust veel onrust. Deze kijker probeert dan ook orde te scheppen en verbanden te leggen. In dit voorbeeld dus ook verbanden die er helemaal niet zijn. De kijker wordt in feite voor de gek gehouden, afgeleid door allerlei verhaallijnen die er eigenlijk niet toe doen. Waar het verhaal op neerkomt: man wacht in zijn auto op vrouw en rijden daarna samen weg. Meer gebeurt er eigenlijk niet. Toch ervaren we dat heel anders en veel spannender. Ik tel dan ook maar liefst 8 verschillende verhaallijnen:
- het geldtransport
- de vrouw
- de bouwvakkers
- de audi
- de bestuurder
- de politie
- een andere man met koffer
- de tijd

De slimme montage zorgt ervoor dat we geen grip krijgen op het verhaal. En dus alsmaar door gaan met het aan elkaar koppelen van de verschillende gebeurtenissen.

Uiteraard versterkt de gekozen muziek de emotie en de verwachtingen en maakt de productie helemaal af. Ik kan er erg van genieten.

Mijn genot deel ik met deze blog met jullie. Maar stiekem hoop ik dat jullie ook de meerwaarde van film-analyse herkennen voor het onderwijs. Waarom niet vaker korte filmpjes kijken met je leerlingen en je afvragen hoe het komt dat je wordt geraakt, waarom je iets als spannend of als ontroerend ervaart? Filmanalyse zal niemand het kijkplezier ontnemen. In tegendeel: filmanalyse zorgt ervoor dat je een film of fragment juist vaker terug wilt zien en je elke keer weer nieuwe details ontdekt. Bewuster leren kijken in een wereld waar verhalen steeds vaker door middel van beelden worden verteld.

Het lijkt mij een mooi, waardevol en mediawijs streven!0 Comments

Gamification, een kans voor drukke Robin

Gamification in het onderwijs

Je kent hem of haar wel. Robin, een levendige leerling die geen twee minuten stil kan zitten, zich niet kan concentreren, maar zich wel kan verliezen urenlang in opperste concentratie in een spel? Hoe kan dat? Welke krachten maken dit mogelijk? En zijn deze krachten ook te gebruiken in het onderwijs?

Als je in het onderwijs werkt zijn kreten als ‘Spelenderwijs leren’, ‘Spelen is leren’ en ‘Samen spelen samen leren’ niet vreemd. In de onderbouw worden de principes en de krachten hiervan dan ook herkend en veelvuldig vertaald naar concrete lesactiviteiten. Gek genoeg vinden we veel minder concrete toepassingen in hogere klassen. Wat vanzelfsprekend zou kunnen zijn, wordt daar als uitzondering en bijzonder initiatief gezien. Het is lastig om precies de vinger te leggen op de oorzaak. Is het te moeilijk om de nodige elementen in je lessen in te bouwen? Is er geen tijd of zien we de noodzaak er niet van in? Feit is dat het weinig gebeurt, dat we blijkbaar de mogelijke kansen voor kinderen als Robin nog niet willen herkennen, dat we nog te weinig handvatten hebben om de elementen succesvol te integreren in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Aandacht voor gamification groeit
Gelukkig is er wel een verandering gaande. Een mogelijke richting die leerkrachten kunnen bewandelen wordt samengevat onder de term ‘GAMIFICATION’. Er wordt momenteel veel geschreven en gepraat over gamification en de toepassingen ervan in het onderwijs. Onlangs heb ik een podcast geluisterd van Kennisnet Innovatie over het onderwerp waarin expert Tijs de Vries uitlegt wat hij onder ‘Gamification in het onderwijs’ verstaat. Om de inhoud van de discussie inzichtelijk te maken heb ik het gesprek met een tekening samengevat.

gamification onderwijs ict creatieviteit lesidee

De drie niveaus van gamification volgens Tijs de Vries:

Op niveau 1 gebruiken leerkrachten bestaande spellen tijdens hun lesactiviteiten. Denk bij de spelletjes aan individuele leerspelletjes onder andere op de computer maar ook aan bordspellen eigenlijk bedoeld voor de consumentenmarkt. De leerkracht vervult tijdens de activiteit geen speciale rol.

Op niveau 2 wordt samen werken belangrijker. De spelletjes worden vaak met de hele klas gespeeld, verschillende groepen krijgen kleine opdrachten die helpen om het gezamenlijke doel te bereiken. Een typisch voorbeeld van spellen van niveau 2 zijn role-playing games waarin iedere deelnemer een bepaald rol vervuld en waar de groep als een soort gemeenschap doelgericht moet samen werken. Leerkrachten zijn op dat niveau vaak begeleider van het proces en helpen bij de nodige reflectie.

Op niveau 3 worden de game-principes helemaal losgekoppeld van oorspronkelijke spellen. De elementen worden nu ingezet om om een rijke, motiverende, adaptieve leerervaring te creëren. Dit gebeurt vaak op schoolniveau. Onderdelen zoals online rapporten, op je eigen niveau en tempo werken en onderdeel zijn van een groter geheel, zorgen ervoor dat de de leerlingen gemotiveerd blijven, snel feedback krijgen, inzicht krijgen in hun leerproces en samen maar ook autonoom zich kunnen ontwikkelen. Dat je daarbij fouten mag maken is vanzelfsprekend.

Toepassingen in de lespraktijk
Niveau 1 en 2 van gamification is in de lespraktijk met een beetje creativiteit van de kant van de leerkracht vrij eenvoudig toepasbaar. Maar ook kleine stappen op niveau 3 zijn mogelijk: voeg een spelelement toe aan saaie of moeilijke dingen. Bedenk een beloningssysteem of maak de voortgang van de leerlingen via levels inzichtelijker. Verzin opdrachten die de leerlingen alleen maar gezamenlijk kunnen oplossen. Probeer ‘fouten maken’ van een destructief element om te buigen tot motiverende factor. Maak je gebruik van zulke elementen dat zullen je lessen voor de leerlingen al veel leuker en uitdagender zijn. Ook zorgen de onderdelen ervoor dat ze gedreven aan de slag gaan.

Tip: Betrek je leerlingen als je zelf aan de slag gaat met het integreren van spelelementen in je lespraktijken. Zij weten als geen ander wat leuk is en wat werkt!

Om het nog concreter te maken heb ik geprobeerd een mogelijke toepassing verder uit te werken. Ik neem het voorbeeld van het opruimen en het keurig bijhouden van je eigen werkplek. Om mijn voorbeeld in praktijk te brengen is er zeker nog redelijk wat werk aan de winkel. De verschillende opdrachten, het inzichtelijk maken in welk level zich een tafelgroepje of een leerling bevindt moet nog concreet worden uitgewerkt. Het is een begin.

Gamification onderwijs creativiteit lesidee ICT spel

Voor nu wens ik iedereen veel spelplezier.

Meer weten en lezen over Gamification? Mijn verzameling


0 Comments

media-stereotypen: een lesidee mediawijsheid

lesidee mediawijsheid sterotypen

Geïnspireerd door een foto op de website van X, Y of Einstein? heb ik een eenvoudige les over schoonheidsidealen en media-stereotypen bedacht. Je kunt het houden bij een eenvoudig gesprek over verder doorgaan met allerlei analyses.

Succes ermee en hopelijk veel mediawijze inzichten.

Klik door naar het lesidee.


0 Comments

Gamification in het onderwijs

Wat is het? Hoe werkt het? En wat kun je ermee? Een boeiend onderwerp waar ik binnenkort op terug kom.

Gamification onderwijs education

Alvast een interessante video over gamification en de toekomst ervan.

0 Comments

Les mediawijsheid: gebruik géén Foursquare!

mediawijsheid twitter ict creatief matseglin0 Comments

ADE collega's in Cork: ik volg jullie!

ADE

Velen van mijn Apple Distinguished Educator (ADE) collega’s zitten vandaag in Cork, Ierland voor het ‘ADE Global Institue’. Stuk voor stuk bevlogen leerkrachten, docenten en andere professionals die dagelijks onderwijs combineren met Apple technologie, hierover nadenken en veel ideeën ook toepassen. Interessante dagen met waarschijnlijk veel inspirerende momenten voor de ruim 200 deelnemers. Helaas ben ik er niet bij. Te druk met mijn nieuwe baan bij Beeld & Geluid, waar helaas alweer een einde aan komt.

Met gezonde jaloezie volg ik alle tweets #ADEcork en #ADEdu. Als ADE van Nederland heb ik uiteraard ook de kans gehad om een van de 200 gelukkige deelnemers te worden uit 2000 ADE’s uit de hele wereld. Toch bleef mijn sollicitatie uit. Het verplichte promotiefilmpje maakte ik niet. Ik liet de kans schieten. Te druk met mijn nieuwe baan als medewerker onderwijs bij het instituut voor Beeld en Geluid. Nieuwe collega’s, nieuwe organisatie, nieuwe werkzaamheden. Een interessante tijd met veel nieuwe inzichten en nieuw verworven kennis in een heel ander werkveld dan het mij zo vertrouwde onderwijs. Een mooie ervaring waar helaas in november alweer een einde aan komt. Mijn jaarcontract wordt niet verlengd.

Een domper met kansen
Dat het avontuur maar een jaar zou duren heb ik vooraf niet verwacht. Wat een domper! Goed en belangrijk dus om stil te staan en alles op een rijtje te zetten: waar sta ik nu? Welke indrukken en nieuwe ervaringen heb ik opgedaan en neem ik mee? Wat zijn belangrijke leerpunten voor mij? En hoe nu verder? Schouders eronder en vooruitkijken - ik zie ook weer nieuwe kansen. Ten eerste heb ik weer tijd voor het nemen van eigen initiatieven. Ook mijn lesideeën kan ik weer op papier zetten en daadwerkelijk uitproberen. En last but not least wil ik de activiteiten rondom de ADE community weer doelgerichter oppakken. Het Global Institue in 2014 laat ik niet aan mijn neus voorbij gaan!

Mijn toekomstige loopbaan
Ideeën, wensen en plannen heb ik genoeg. Maar hoe mijn toekomstige loopbaan daadwerkelijk uit zal zien is nog onduidelijk. Het is aannemelijk om gedeeltelijk terug te keren naar het basisonderwijs - ik ben hier nooit met tegenzin vertrokken - in combinatie met een dag of twee freelancen. Misschien duikt ook een nieuwe uitdaging op bij een interessant bedrijf of instelling. Ik weet het niet. Ik houd mij aanbevolen. Een ding is wel duidelijk op dit moment: mijn ADE collega’s in Cork zal ik de komende dagen uitermate goed volgen. Daar komen absoluut mooie en creatieve dingen uit voort.

Om jullie een idee te geven wat die ADE collega’s zo allemaal doen, hier twee voorbeelden:

garageband-001

Mooie Song-verzameling voor de iPad
Gemaakt en samengesteld door mijn Belgische ADE collega Koen Mariën. Hij is muziek en informatica docent op een Middelbaren school


mmnsetweb

Handleiding voor Broadcasting
Een van de boeiende artikelen op de website over allerlei aspecten van digitale media waar Michael Hernandez een blogger van is.


0 Comments

Plagiaat en remix is van alle tijden en dus ...

plagiaat en dus

In een interessant blog van Edwin Mijnsbergen las ik de wijze woorden van Mark Twain uit 1892 gericht aan de schrijfster Helen Keller die ooit werd beschuldigd van plagiaat.

Mark Twain stelt dat tijdens alle menselijke uitingen plagiaat om de hoek komt kijken. Vrijwel alle ideeën zijn tweedehands, bewust en onbewust ontstaan uit miljoenen externe bronnen. Tot dezelfde conclusie komt de interessante serie
Everything is a remix van Kirby Ferguson.

Nu mag plagiaat van alle tijden zijn en remix bij onze cultuur horen, maar toch moeten we eerlijk zijn tegen elkaar.

Dat besef moeten we ook kweken onder de leerlingen! Hen bijbrengen dat eerlijkheid over hun werk net zo belangrijk is als het werk zelf. Hele stukken klakkeloos kopiëren van internet mag niet, bronnen moeten worden vermeld. Deze juiste houding van leerlingen moet gaan groeien en hoort bij een verstandige mediaopvoeding. Als ouder of als leerkracht speel je daarbij een belangrijke rol. Jij kunt ervoor zorgen dat een goede en constructieve discussie hierover op gang kan komen. Via een
website van een ADE collega vond ik een nuttige verzameling van tools die je erbij helpen om plagiaat te detecteren. Maar laat het niet bij het detecteren! Ga een stap verder en zoek samen met je leerlingen of kind na mogelijke manieren om andere bronnen eerlijk te gebruiken. Pas dan handelen de leerlingen ook mediawijzer.


0 Comments

Twee interessante onderzoeken over mediagedrag en mediagebruik onder kinderen/jongeren

In de maand van de mediaopvoeding werden twee interessante onderzoeken gepubliceerd.

In België onderzochten Jeugdwerknet, Graffiti Jeugddienst en de onderzoeksgroep MICT van Universiteit Gent het mediagebruik, het mediabezit en de attitudes tegenover media van jongeren. Zij bevroegen van oktober 2011 tot april 2012 286 kinderen (9-12 jaar) en 1495 jongeren (12-18 jaar) over hun mediabezit, mediagebruik en attitudes tegenover media.
De erg beknopte conclusie: nieuwe media horen in het leven van jongeren. Bovendien biedt het erg veel mogelijkheden. Maar veel mogelijkheden blijven onbenut.

Hier het volledige onderzoeksrapport:

mediawijsheid
In Nederland voerde Stichting Mijn Kind Online in opdracht van Mediawijzer.net een onderzoek over mediagedrag van peuters en kleuters uit. Het onderzoek 'Iene Miene Media' wordt gehouden onder 1500 ouders van kinderen tot en met 7 jaar.

Via Mediawijzer.net kun je de belangrijkste conclusies en het hele rapport downloaden.0 Comments

Een eigen filmstudio voor een prikkie

Hoe zou het zijn om in het bezit te zijn van Studio 100, Eyeworks of zelfs Pixar? Deze droom kan nu werkelijkheid worden voor maar 30 euro! Nietsvermoedend op zoek naar een draaiplateau voor een nieuwe workshop Mediawijsheid voor het instituut voor Beeld en Geluid (ja, alle middelen zijn toegestaan om mediawijsheid aan de man/vrouw te brengen) ontdekte ik bij de Xenos een complete filmstudio.

Ik was meteen verkocht en heb het pakket gekocht. Zo’n kans laat ik niet schieten …

Eindelijk de kans om in de voetsporen van John de Moll te stappen, mijn eigen film produceren als Reinout Oerlemans of een professionele kleianimatie in elkaar te draaien zoals de mensen van
Aardman. Alles is nu mogelijk en de creativiteit kent alleen de grenzen van mijn eigen verbeelding. 

Ik was dus reuze blij met met mijn compacte, draagbare filmstudio. Ik kon niet wachten totdat ik de tas thuis kon openritsen. Want wat krijg je allemaal voor het luttele bedrag van 30 euro?

  • een draagtas die je kunt omtoveren in een kleine studio
  • twee spotjes
  • een stevige houder voor de camera
  • een bluescreen of Chroma key voor de binnenkant

fotostudiofilmstudioeigen filmstudioacteur

Mijn eerste indruk en conclusie
De studio is eenvoudig maar werkt prima. Het is compleet en als je in het bezit bent van een camera kun je meteen aan de slag. De camerahouder is stevig genoeg en kan allerlei verschillende posities aan. Ook het resultaat van de chroma key en het verlichten van de zijwanden is prima. Mijn conclusie van het pakket is dat ook erg positief en voor de prijs van 30 euro kun echt niet meer verwachten. Een ideale investering voor fanatieke hobbyfotografen en leerkrachten die in de klas met een eenvoudig filmproject aan de gang willen gaan.
Op mijn lesideepagina over
StopMotion vind je meer tips, inspiratie en projectideeën.

Je eigen filmproducercarrière staat niets meer in de weg. Snel naar de Xenos!

Hier de premiere van mijn eerste bluescreen filmpje.
0 Comments

Bangalijsten - een leermoment

bangalijst
Een tijdje terug werd ik gevraagd of ik zin heb om af en toe voor de blog van CJG (centrum voor jeugd en gezin) Amersfoort een stukje te schrijven. Ik heb toegezegd een mijn eerste artikel over het fenomeen bangalijsten is een feit.

Bangalijsten. Oftewel een rankinglijst voor ‘sletjes’ op internet. Sta je als meisje op deze beruchte lijst, dan is je naam voor jaren besmet. Afgelopen week verspreidde zich het nieuws over bangalijsten als een lopend vuurtje via nieuwszenders, kranten, radio en social media ( RTL nieuws, Telegraaf, Volkskrant, … ) Een gewaarschuwd ouder telt voor twee? Of valt het allemaal wel mee?

Het laatst wat je wilt is dat je eigen dochter terecht komt op zo’n bangalijst. En evenmin zit je erop te wachten dat jouw kind zich schuldig maakt aan deze vreselijke plagerijen. Maar maken de media van een mug een olifant? Omdat we eigenlijk nog niet goed weten wat de effecten zijn van social media? En hoe begeleid je als ouder je kind eigenlijk in de omgang met social media?

Scholieren maken en delen lijsten
Afgelopen week rapporteerde Spitsnieuws over lijsten, zogenoemde Bangalijsten. Een lijst met de namen van tienermeisjes die volgens de makers van de lijst gemakkelijk in bed te krijgen zijn. Scholieren maken, verspreiden en delen deze lijsten via telefoon of social media. In het begin van de verspreiding werden deze bangalijsten zelfs in verband gebracht met een zelfmoord van een 13-jarig meisje. Dat werd later weer tegengesproken. Een gevalletje media-hysterie?

Deeldrift
De behoefte om te delen via social media wordt alsmaar groter en ook gemakkelijker. Zowat alles wat een jongere meemaakt of doet wordt gedeeld via Facebook, Twitter, Hyves, YouTube en nog vele andere social media. Dat mensen graag nieuws delen is natuurlijk van alle tijden. Maar de mogelijkheid dat we het eenvoudig kunnen delen via nieuwe media is nog vrij nieuw. En dat deze vorm van delen minder te controleren en beheersen valt, blijkt uit het voorbeeld van de bangalijsten.

Bangmakerij?
Als ik terugkijk op deze media-hype is voor mij opmerkelijk met welke fanatisme mensen het nieuws met de wereld delen. Wat was de reden van deze deeldrift? De ouders van meisjes waarschuwen? Tienermeisjes beschermen? Of heeft het meer te maken met de angst voor social media? Weten we er nog te weinig vanaf en laten we ons leiden door ‘bangmakerij’?

We houden van lijsten
Door de enorme aandacht van de media voor social media is het vaak lastig om de daadwerkelijke omvang van een probleem te kunnen beoordelen. Net zoals deze bangalijsten. Dat er zulke lijsten ontstaan, kan ik me voorstellen. Wij mensen houden van lijsten. Lijsten voor boodschappen, voor taken, voor liedjes en ga zo maar door. Dat is bij jongeren niet anders. Dat dit lijstje gaat over seks, dat is nog niet eens het grootste probleem. De koppeling met nieuwe media maakt het pas echt explosief.

Hoezo gezonde verstand?
Mijn conclusie is dat we met z’n allen nog te weinig ervaring hebben met social media. Het goedbedoelde advies ‘gebruik op internet je gezonde verstand’ gaat naar mijn mening dan ook niet op. Vaak overzien onze kinderen, maar ook wij volwassenen, de gevolgen van ons gedrag nog niet helemaal. Social media is allemaal nog erg nieuw. En wij gaan daar met een bijna speelse naïviteit mee om. Hoe kun je anders gefilmde driftbuien van kinderen op YouTube verklaren?Leer van elkaar!
Kijk als ouder dan ook voortdurend met een kritische blik naar je eigen gedrag op internet. Waar ben je mee bezig? En is dat ook verstandig om te doen? Wees als ouder een voorbeeld en zoek het gesprek op met je kinderen. Vertel elkaar van jullie belevenissen op internet. Het gaat niet om het terechtwijzen, maar van het van-elkaar-leren. De snelheid en de ontelbare mogelijkheden van de nieuwe media maken dit noodzakelijk. Op die manier kunnen we ook stappen zetten om rustiger te reageren op een hype zoals de bangalijsten. En wie weet zal het advies ‘gewoon je gezonde verstand gebruiken’ uiteindelijk weer werken.


0 Comments

Een ander ochtendritueel

Beter spellen


Sinds mijn start bij Beeld en Geluid is mijn ochtendritueel op mijn werkplek enigszins veranderd. Op school zette ik de ieniemienie tafeltjes en stoeltjes klaar, zocht ik de nodige spullen bij elkaar voor het kringgesprek en bekeek ik het programma van die dag. Kort daarna druppelden de vroege leerlingen binnen begeleid door ouders. De eerste interacties vonden al plaats en je lesdag begint.
Nu op kantoor verloopt alles een tandje rustiger. Ik begin graag vroeg (lees: 7.30 uur) en meestal is er dan nog geen mens te bekennen. Computer opstarten, intussen koffie halen en de dag kan beginnen. Na het inloggen ploppen de eerste mails op het scherm. En kijk … de eerste uitdaging van de dag: de 4 multiple choice vragen van Beter Spellen. Meteen ben ik wakker en beginnen mijn hersenen te kraken. Ravigottesaus, ravigotesaus, ravigotsaus, raviôtesaus … ik heb géén flauw idee!

De Nederlandse spelling blijft als Zwitser ook na ruim 10 jaar in Nederland een behoorlijke kluif. Vandaag heb ik dan ook mijn test met maar ’50% goed’ afgerond. Niet al te best en het kan zeker beter. Toch heb ik ook vandaag weer iets geleerd: ravigotesaus en louvredeuren.
Of ik dit de volgende keer nog weet, kan ik moeilijk voorspellen. Zekerder is dat ik op die manier elke dag een klein beetje iets leer, geprikkeld en uitgedaagd wordt. De ingrediënten waar het volgens mij in het onderwijs elke dag om gaat.

Deze korte spellingstest blijkt ook onder mijn collega’s erg populair. Maar het lijkt me ook erg geschikt en een prima gemeenschappelijk beginritueel voor een klas. Om even wakker te worden en van het wij-gevoel te genieten.

mijn lesidee:

Elke ochtend samen beginnen met spelling

Heb je een klas met leerlingen, studenten, cursusdeelnemers, … begin gewoon lekker elke dag met de 4 multiple choice vragen van Beter Spellen. Naast de korte spellingsoefening gaat het bij zo’n opzet om een stukje samenhorigheid en het gevoel „het samen te doen”. Laat iedereen mee genieten van de geleverde prestatie van 100% goed. Als er meer fauten inzloipen: celebrate the Failure Dat is misschien net zo belangrijk of zelfs belangrijker!Voorbereiding:
schrijf je in bij Beter Spellen en bepaal het niveau:
1F = basisonderwijs
2F = mbo 1,2,3 / VMBO / maatschappelijk functioneel niveau
3F = mbo 4 / havo/ vwo

organisatie:
toon de vragen op je digibord of beamer of schrijf de woorden even op het bord. Laat de leerlingen met elkaar in discussie gaan en tot een gezamenlijke antwoord komen. Geniet van het samen bezig zijn en van de dagelijkse uitdaging.

Benodigdheden:
  • digibord, LCD scherm of een ouderwets krijtbord
  • pc voor je dagelijkse mail van Beter Spellen met je opdracht
Trouwens bestaat ook de dagelijkse rekentest. Beter Rekenen beter spellen lesidee rekenen0 Comments

Bye bye iWeb - je was me dierbaar

ICT creatief webdesign


Heb je mijn website de afgelopen maanden bezocht? Dan is je wellicht opgevallen dat ik geen nieuwe lesideeën meer heb gepubliceerd. Het besluit van Apple om te stoppen met iWeb, de software om eenvoudig een website te bouwen, is daar de oorzaak van. Meerdere websites moest ik opnieuw bouwen binnen een ander systeem, dat ik mij weer helemaal eigen moest maken. Maar dat was niet het enige. Mijn carrièreswitch van basisschoolleerkracht naar educatief medewerker bij het instituut voor Beeld en Geluid, slokte uiteraard ook de nodige tijd op.

Zoektocht met nieuwe kansen
Veranderingen en wissels bieden uiteraard ook altijd nieuwe kansen. Zo ook in het geval van mijn website. Naast de zoektocht naar een voor mij handig webdesign, begon ik na te denken over de inhoud van de nieuwe website. De input via mijn nieuwe baan moest een plek krijgen. Ik wil bezoekers inspireren en hen tot nieuwe inzichten brengen. Ook wilde ik meer over mediawijsheid kwijt en hoe je mediawijsheid concreet kunt vertalen naar het onderwijs. Toch zullen de creatieve lesideeën niet verdwijnen. Sterker nog … ik zal weer regelmatig nieuwe ideeën publiceren.

Welk webdesign - WordPress, Joomla, Typo3, …
De keuze is enorm als je op zoek gaat naar een nieuw systeem om je website te bouwen. Maar als je de eenvoud en creativiteit van iWeb gewend bent, vallen uiteindelijk veel systemen af. Mijn uiteindelijke keuze zullen Mac gebruikers dan ook weinig verrassen: Rapidweaver Met deze software kan ik mij lekker bezig houden met de inhoud en minder met de schil eromheen. Het werkt prima, eenvoudig en heeft veel potentie. Voor mij voldoende redenen om ermee aan de slag te gaan.


0 Comments