Plagiaat en remix is van alle tijden en dus ...

plagiaat en dus

In een interessant blog van Edwin Mijnsbergen las ik de wijze woorden van Mark Twain uit 1892 gericht aan de schrijfster Helen Keller die ooit werd beschuldigd van plagiaat.

Mark Twain stelt dat tijdens alle menselijke uitingen plagiaat om de hoek komt kijken. Vrijwel alle ideeën zijn tweedehands, bewust en onbewust ontstaan uit miljoenen externe bronnen. Tot dezelfde conclusie komt de interessante serie
Everything is a remix van Kirby Ferguson.

Nu mag plagiaat van alle tijden zijn en remix bij onze cultuur horen, maar toch moeten we eerlijk zijn tegen elkaar.

Dat besef moeten we ook kweken onder de leerlingen! Hen bijbrengen dat eerlijkheid over hun werk net zo belangrijk is als het werk zelf. Hele stukken klakkeloos kopiëren van internet mag niet, bronnen moeten worden vermeld. Deze juiste houding van leerlingen moet gaan groeien en hoort bij een verstandige mediaopvoeding. Als ouder of als leerkracht speel je daarbij een belangrijke rol. Jij kunt ervoor zorgen dat een goede en constructieve discussie hierover op gang kan komen. Via een
website van een ADE collega vond ik een nuttige verzameling van tools die je erbij helpen om plagiaat te detecteren. Maar laat het niet bij het detecteren! Ga een stap verder en zoek samen met je leerlingen of kind na mogelijke manieren om andere bronnen eerlijk te gebruiken. Pas dan handelen de leerlingen ook mediawijzer.