lesidee

Celly - een interessante tool voor het onderwijs

Tijdens een podcast van TecherTechTalk hoorde ik vandaag van een nieuwe tool genaamd 'Celly’. Ik probeerde het programma meteen uit op mijn verschillende apparaten en werd er erg enthousiast van. Kijkend naar het onderwijs ben ik ervan overtuigd dat scholen, schoolteams of schoolklassen goed gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de tool. Ik raad dan ook iedereen aan om een kijkje te nemen op de website van de bedenkers van Celly.

communicatie tool netwerk

Wat is Celly en wat kan Celly?
Celly is een communicatie-tool waarmee je makkelijk, open of privé binnen kleine of grote groepen kunt communiceren met elkaar. Het is het beste te vergelijken met WhatsApp voor groepen maar heeft ook weer wat van Twitter. Familie, vrienden, buren, klasgenoten, collega's en teamgenoten kunnen gebruik maken van sociale bouwstenen genaamd „Cellen" voor het dagelijkse samenwerken, het delen van kennis of het verstrekken van belangrijke informatie binnen een groep. Celly kent wel een groot voordeel tegenover WhatsApp: deelnemers kunnen gesprekken ook volgen via de website van Celly. Je hoeft dus niet per se een smartphone te hebben om mee te doen. Als deelnemer kun je makkelijk multiple-choice polls plaatsen of berichten voorprogrammeren. Dat zijn handige opties voor leerkrachten. Begin je zelf met een nieuwe Cell (onderwerp) dan kun je kiezen uit allerlei mogelijkheden. Gesprekken kun je open stellen voor iedereen of privé houden, beveiligen met een wachtwoord, je kunt gesprekken leiden, spontaan laten verlopen of grote groepen informatie toesturen in de vorm van een soort SMS bericht.

Voor Celly is er een gratis iPhone App en Android App.

Celly communicatie tool ICT Creatief

Meer inspiratie nodig?
De makers van Celly hebben op hun website een paar ideeën verder uitgewerkt om te laten zien op welke manier je Celly in het onderwijs kunt inzetten.

Schermafbeelding 2013-03-11 om 20.12.34

Veel inspiratie toegewenst en misschien binnenkort tijdens een cell-gesprek (@matseglin)!
0 Comments

Gamification, een kans voor drukke Robin

Gamification in het onderwijs

Je kent hem of haar wel. Robin, een levendige leerling die geen twee minuten stil kan zitten, zich niet kan concentreren, maar zich wel kan verliezen urenlang in opperste concentratie in een spel? Hoe kan dat? Welke krachten maken dit mogelijk? En zijn deze krachten ook te gebruiken in het onderwijs?

Als je in het onderwijs werkt zijn kreten als ‘Spelenderwijs leren’, ‘Spelen is leren’ en ‘Samen spelen samen leren’ niet vreemd. In de onderbouw worden de principes en de krachten hiervan dan ook herkend en veelvuldig vertaald naar concrete lesactiviteiten. Gek genoeg vinden we veel minder concrete toepassingen in hogere klassen. Wat vanzelfsprekend zou kunnen zijn, wordt daar als uitzondering en bijzonder initiatief gezien. Het is lastig om precies de vinger te leggen op de oorzaak. Is het te moeilijk om de nodige elementen in je lessen in te bouwen? Is er geen tijd of zien we de noodzaak er niet van in? Feit is dat het weinig gebeurt, dat we blijkbaar de mogelijke kansen voor kinderen als Robin nog niet willen herkennen, dat we nog te weinig handvatten hebben om de elementen succesvol te integreren in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Aandacht voor gamification groeit
Gelukkig is er wel een verandering gaande. Een mogelijke richting die leerkrachten kunnen bewandelen wordt samengevat onder de term ‘GAMIFICATION’. Er wordt momenteel veel geschreven en gepraat over gamification en de toepassingen ervan in het onderwijs. Onlangs heb ik een podcast geluisterd van Kennisnet Innovatie over het onderwerp waarin expert Tijs de Vries uitlegt wat hij onder ‘Gamification in het onderwijs’ verstaat. Om de inhoud van de discussie inzichtelijk te maken heb ik het gesprek met een tekening samengevat.

gamification onderwijs ict creatieviteit lesidee

De drie niveaus van gamification volgens Tijs de Vries:

Op niveau 1 gebruiken leerkrachten bestaande spellen tijdens hun lesactiviteiten. Denk bij de spelletjes aan individuele leerspelletjes onder andere op de computer maar ook aan bordspellen eigenlijk bedoeld voor de consumentenmarkt. De leerkracht vervult tijdens de activiteit geen speciale rol.

Op niveau 2 wordt samen werken belangrijker. De spelletjes worden vaak met de hele klas gespeeld, verschillende groepen krijgen kleine opdrachten die helpen om het gezamenlijke doel te bereiken. Een typisch voorbeeld van spellen van niveau 2 zijn role-playing games waarin iedere deelnemer een bepaald rol vervuld en waar de groep als een soort gemeenschap doelgericht moet samen werken. Leerkrachten zijn op dat niveau vaak begeleider van het proces en helpen bij de nodige reflectie.

Op niveau 3 worden de game-principes helemaal losgekoppeld van oorspronkelijke spellen. De elementen worden nu ingezet om om een rijke, motiverende, adaptieve leerervaring te creëren. Dit gebeurt vaak op schoolniveau. Onderdelen zoals online rapporten, op je eigen niveau en tempo werken en onderdeel zijn van een groter geheel, zorgen ervoor dat de de leerlingen gemotiveerd blijven, snel feedback krijgen, inzicht krijgen in hun leerproces en samen maar ook autonoom zich kunnen ontwikkelen. Dat je daarbij fouten mag maken is vanzelfsprekend.

Toepassingen in de lespraktijk
Niveau 1 en 2 van gamification is in de lespraktijk met een beetje creativiteit van de kant van de leerkracht vrij eenvoudig toepasbaar. Maar ook kleine stappen op niveau 3 zijn mogelijk: voeg een spelelement toe aan saaie of moeilijke dingen. Bedenk een beloningssysteem of maak de voortgang van de leerlingen via levels inzichtelijker. Verzin opdrachten die de leerlingen alleen maar gezamenlijk kunnen oplossen. Probeer ‘fouten maken’ van een destructief element om te buigen tot motiverende factor. Maak je gebruik van zulke elementen dat zullen je lessen voor de leerlingen al veel leuker en uitdagender zijn. Ook zorgen de onderdelen ervoor dat ze gedreven aan de slag gaan.

Tip: Betrek je leerlingen als je zelf aan de slag gaat met het integreren van spelelementen in je lespraktijken. Zij weten als geen ander wat leuk is en wat werkt!

Om het nog concreter te maken heb ik geprobeerd een mogelijke toepassing verder uit te werken. Ik neem het voorbeeld van het opruimen en het keurig bijhouden van je eigen werkplek. Om mijn voorbeeld in praktijk te brengen is er zeker nog redelijk wat werk aan de winkel. De verschillende opdrachten, het inzichtelijk maken in welk level zich een tafelgroepje of een leerling bevindt moet nog concreet worden uitgewerkt. Het is een begin.

Gamification onderwijs creativiteit lesidee ICT spel

Voor nu wens ik iedereen veel spelplezier.

Meer weten en lezen over Gamification? Mijn verzameling


0 Comments

media-stereotypen: een lesidee mediawijsheid

lesidee mediawijsheid sterotypen

Geïnspireerd door een foto op de website van X, Y of Einstein? heb ik een eenvoudige les over schoonheidsidealen en media-stereotypen bedacht. Je kunt het houden bij een eenvoudig gesprek over verder doorgaan met allerlei analyses.

Succes ermee en hopelijk veel mediawijze inzichten.

Klik door naar het lesidee.


0 Comments

Een ander ochtendritueel

Beter spellen


Sinds mijn start bij Beeld en Geluid is mijn ochtendritueel op mijn werkplek enigszins veranderd. Op school zette ik de ieniemienie tafeltjes en stoeltjes klaar, zocht ik de nodige spullen bij elkaar voor het kringgesprek en bekeek ik het programma van die dag. Kort daarna druppelden de vroege leerlingen binnen begeleid door ouders. De eerste interacties vonden al plaats en je lesdag begint.
Nu op kantoor verloopt alles een tandje rustiger. Ik begin graag vroeg (lees: 7.30 uur) en meestal is er dan nog geen mens te bekennen. Computer opstarten, intussen koffie halen en de dag kan beginnen. Na het inloggen ploppen de eerste mails op het scherm. En kijk … de eerste uitdaging van de dag: de 4 multiple choice vragen van Beter Spellen. Meteen ben ik wakker en beginnen mijn hersenen te kraken. Ravigottesaus, ravigotesaus, ravigotsaus, raviôtesaus … ik heb géén flauw idee!

De Nederlandse spelling blijft als Zwitser ook na ruim 10 jaar in Nederland een behoorlijke kluif. Vandaag heb ik dan ook mijn test met maar ’50% goed’ afgerond. Niet al te best en het kan zeker beter. Toch heb ik ook vandaag weer iets geleerd: ravigotesaus en louvredeuren.
Of ik dit de volgende keer nog weet, kan ik moeilijk voorspellen. Zekerder is dat ik op die manier elke dag een klein beetje iets leer, geprikkeld en uitgedaagd wordt. De ingrediënten waar het volgens mij in het onderwijs elke dag om gaat.

Deze korte spellingstest blijkt ook onder mijn collega’s erg populair. Maar het lijkt me ook erg geschikt en een prima gemeenschappelijk beginritueel voor een klas. Om even wakker te worden en van het wij-gevoel te genieten.

mijn lesidee:

Elke ochtend samen beginnen met spelling

Heb je een klas met leerlingen, studenten, cursusdeelnemers, … begin gewoon lekker elke dag met de 4 multiple choice vragen van Beter Spellen. Naast de korte spellingsoefening gaat het bij zo’n opzet om een stukje samenhorigheid en het gevoel „het samen te doen”. Laat iedereen mee genieten van de geleverde prestatie van 100% goed. Als er meer fauten inzloipen: celebrate the Failure Dat is misschien net zo belangrijk of zelfs belangrijker!Voorbereiding:
schrijf je in bij Beter Spellen en bepaal het niveau:
1F = basisonderwijs
2F = mbo 1,2,3 / VMBO / maatschappelijk functioneel niveau
3F = mbo 4 / havo/ vwo

organisatie:
toon de vragen op je digibord of beamer of schrijf de woorden even op het bord. Laat de leerlingen met elkaar in discussie gaan en tot een gezamenlijke antwoord komen. Geniet van het samen bezig zijn en van de dagelijkse uitdaging.

Benodigdheden:
  • digibord, LCD scherm of een ouderwets krijtbord
  • pc voor je dagelijkse mail van Beter Spellen met je opdracht
Trouwens bestaat ook de dagelijkse rekentest. Beter Rekenen beter spellen lesidee rekenen0 Comments